Digitala storbildsskärmar utomhus


Nya Globen City och Liljeholmen

e-sign kan idag erbjuda annonsörer att på effektivast möjliga sätt nå nära 1,4 miljoner invånare varje vecka. Våra digitala storbildsskärmar finns på två av de mest frekventerade platserna i Stockholm

Boka alla skärmarna, eller varje skärm enskilt. Boka en vecka, en månad eller längre. Boka att synas var 30:e sekund eller varannan minut? Vi ger er marknadens bästa förslag för digital utomhusannonsering.


Nya Globen City

Jumboskärmen Nya Globen City når med sin höga bildkvalitet fler än 1 miljon trafikanter som passerar varje vecka. Globenområdet upp-visar flest evenemang i landet. Ytorna för handel och event ökar stadigt. Liksom antalet arbetsplatser och bostäder. Här ger marknadskampanjen effekt.

Sedan invigningen av Tele2 Arena är Globen det överlägset evenemangstätaste området i norra Europa. Man rör sig också på nya områden. får nya utblickar. Jumboskärmen Globen City har - förutom sin synbarhet från Nynäsvägen - hamnat i centrum också för publik som strömmar till och från evenemangen. Antalet som passerar Jumboskärmen Globen City har ökat bara över sommaren. Och kommer att öka ännu mer under höstens alla evenemang. Det är därför fördelaktigt att boka utrymme på Jumboskärmen nu.

Liljeholmen/Lövholmsvägen

Jumboskärmen Liljeholmen är svår att undgå för såväl den täta biltrafiken på Lövholmsvägen, alla resenärer på tvärbanan och alla som ska till eller från sina arbets-platser. Ofta till fots och på väg till det nya Liljeholmens Centrum. Här passerar c:a 400.000 varje vecka.